GRUPY WSPARCIA

Jaka jest rola Grupy wsparcia?

Grupy wsparcia stanowią zespoły ekspertek z ogromnym doświadczeniem życiowym, chcących dzielić się swoimi refleksjami z innymi. Grupa tworzy się w trakcie warsztatów i pracuje wspierając się w realizacji wyznaczonych celów. Grupa wsparcia działa w okresie oznaczonym przez jej członkinie. Pracuje zdalnie w o parciu o narzędzia online. Raz w miesiącu organizujemy webinar podsumowujący wspólną pracę, dotychczasowe działania i osiągnięcia i definiujemy wspólnie kolejne kroki naszej drogi.y