GRUPY WSPARCIA

Jaka jest rola Grupy wsparcia?

Grupy Wsparcia mają pomóc Tobie w realizacji postanowienia – celu, który sobie postawiłaś. Często stawiamy sobie cele, które mogą nas przerosnąć. Grupa Wsparcia pomoże Ci zdefiniować „małe” zadania, dzięki którym zbudujesz nową rzeczywistość.

Wsparcie jest bardzo ważne. Pomaga nam wytrwać w postanowieniach i przetrwać chwile zwątpienia. Ciągłe wsparcie w całym procesie zmiany jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Grupa wsparcia to przecież zespół ekspertek z ogromnym, różnorodnym doświadczeniem życiowym, chcących dzielić się swoimi refleksjami z innymi. Grupa tworzy się w trakcie warsztatów i pracuje wspierając się w realizacji wyznaczonych celów.

Do Grupy mogą też dołączyć Panie, które mają jasno określony cel i chciałyby otrzymać wsparcie w jego realizacji.  Grupa wsparcia działa w okresie oznaczonym przez jej członkinie. Pracuje zdalnie w o parciu o narzędzia online. Raz w miesiącu organizujemy webinar podsumowujący wspólną pracę, dotychczasowe działania i osiągnięcia i definiujemy wspólnie kolejne kroki naszej drogi.

Grupy wsparcia